1.

2.

3.

4.

5.

 

8,00 –

8,45

8,55 –

9,40

10,00– 10,45

10,55 -11,40

11,50 – 12,35

Pondělí

Čj

M

HV

Prv

 

Úterý

Čj

M

Čj

 

Středa

TV

Čj

M

Čj

 

Čtvrtek

Čj

Aj

Prv

Vv

Čj

Pátek

Čj

M

Tv

Čj

 

 

          Čj – český jazyk, M – matematika, Prv – prvouka, Aj – anglický jazyk,

          Tv – tělesná výchova, Vv – výtvarná výchova, Hv – hudební výchova,

          Pč – pracovní činnosti

 


 

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

M

Aj

Čt

Úterý

Čj

M

Tv

 Přv

Čt

Středa

Čj

Ip

M/geo

VV

VV

Čtvrtek

Čj

M

Aj

Přv

Tv

Pátek

Čj

M

Aj

Hv

Vl