Domácí úkoly

UPOZORNĚNÍ - 23. A 24.5. JÍDELNA NEVAŘÍ - ZŠ P. BEZRUČE MÁ ŘEDITELSKÉ VOLNO.
Příští týden se odváží sběr papíru. Pokud máte ještě nějaké zásoby papíru doma, pošlete (přivezte) co nejdříve do školy. Donesené kg po tomto termínu  budou započteny do dalšího školního roku.
 
22 .5.
Pozor - zítra focení tříd a žáků - hezké oblečení
Zítra velkou svačinu - jídelna nevaří.
 Sla - str.101 
Pís - str. 23 -5 řádků
 
Pro nemocné:
 Sla - str.100,101- číst celou stránku
Pís -22, 23
M - str.23, 24, 25
 
 
21 .5.
 Sla - str.100
Pís - str. 21 - dokončit stránku 
Podepsat ŽK na zadní straně - třídní schůzku - kdo ještě neměl.
Zítra- pokud nebude chladno,jdeme na TV ven.
 
Pro nemocné:
 Sla - str.100,101- číst celou stránku
Pís -18,19,20, 21
M - str.23, 24
 
20 .5.
 Sla - str.99
Pís - str. 19 - dokončit stránku 
Podepsat ŽK na zadní straně - třídní schůzku.
 
Pro nemocné:
 Sla - str.99- číst celou stránku
Pís -18,19
M - str.22 celé, str. 23
 
 
17 .5.
 Sla - str.98
M - str. 22 cv. 2 
Písanky mají děti ve škole
Procvičovat čtení.
Snad nám už bude přát počasí a konečně budeme chodit na TV ven - prosím, počítejte, že děti potřebují v tyto dny sport. obuv - dnes jsme kontrolovali, většina má v úboru, ale někomu ještě boty chybí.
Pro nemocné:
 Sla - str.98- číst celou stránku
Pís -18
M - str.22 cv. 1, 2, 4 
 
 
16 .5.
 Sla - str.97 
Pís -str.17 - dokončit stránku
ZÍTRA BUDEME PSÁT PŘEPIS Z TABULE - DNES JSME TO TRÉNOVALI - CHYBIČKY BYLY HLAVNĚ V ČÁRKÁCH, ZÁMĚNĚ B ZA D.
 
 
15 .5.
 Sla - str.96 
Pís -str.16 - dokončit stránku
Dnes jsme dobrali poslední slabiku -mě - desky s písmenky jsme nechali ve škole.
Zítra na PRV hodiny! Pozor máme i AJ - nezapomeneme učebnici.
 
 
14.5.
PS Sla - str.51 - cv. s balónkem
Pís -str.15 - ze stránky udělat celkem 5 ř. (začali jsme už ve škole)
M - str. 20 cv. 5 - 2 žluté sl.
V notýsku vybrat a podepsat zprávu o fotografování - kdo dnes neměl.
Zítra - TV - přinést úbory - kdo ještě nepřinesl z domova.
Pro nemocné:
 Sla - str.94, 95 - číst celou stránku
Pís -14, 15 
M - str. 18, 19, 20 - dokončit
 
 
13.5.
 Sla - str.94 - číst cv.4 + sloupečky
Pís -str.14 - 3 řádky
V notýsku vybrat a podepsat zprávu o fotografování.
 
10.5.
 Sla - str.93 - číst celou stránku
Pís -str.13 - 3 řádky
M - str. 19 cv. 4
Prv - na příští hodinu si děti donesou papírové hodiny - spousta dětí dnes neměla!
 
Dnes chválím všechny žáky za čtení - zkusili jsme číst bez přípravy - text, který žáci četli poprvé - povedlo se všem na 1.
Pokárání - ve třídě se zhoršilo chování dětí- jsou neposlušné, nepozorné - dále se žáci se nesoustředí na práci, a to má dopad i na  známkování zadané práce. Žáci neposlouchají i přes napomenutí.
Prosím o domluvu rodičů.
 
Pro nemocné:
 
 Sla - str.93 - číst celou stránku
Pís -12 dokončit stránku , str. 13 - pouze 3 řádky
M - str. 18 - dokončit, str. 19 cv. 1, 3, 4
 
9.5.
 
 Sla - str.92 - číst celou stránku
Pís -11 dokončit stránku - prosím pozor na psaní f - "oko" písmenka je nad linkou
Prv - na příští hodinu si děti donesou papírové hodiny - spousta dětí dnes neměla!
 
Chtěla bych pochválit všechny žáky za pilnost během dnů volna- poctivě trénovali čtení a bylo to znát.
Pozor - zítra přinést úbory na TV!!!
Pro nemocné:
 
 Sla - str.92 - číst celou stránku
Pís -11 dokončit stránku - prosím pozor na psaní f - "oko" písmenka je nad linkou
 
 
 
3.5.
 
 Sla - str. 90, 91 - číst, číst každý den..třeba i jiný text ze Slabikáře
Pís - papír - celou stránku
M - trénovat ústně příklady na  + s přechodem do 20 (9+3, 8+5)
Prv - na příští hodinu  - 9.5. si děti donesou papírové hodiny
 
2.5.
 
 Sla - str. 88 - sloupečky na celé stránce
Pís - str. 9-dokončit
Prv - na příští hodinu  - 9.5. si děti donesou papírové hodiny
 
 
30.4.
 
 Sla - str. 87 - sloupečky a text
Pís - str. 8-dokončit
M - str. 17 cv. 5 - označené sloupečky
Aj - na čtvrtek se děti naučí slovíčka z nové lekce
 
Dnes jsme psali diktát - povedl se, až na malé výjimky. Sešit mají děti k nahlédnutí u sebe - prosím podepište uvnitř, že jste viděli.
 
Pro nemocné:
M - celá str. 16, 17
Pís - str. 8
Sla - str. 87 - celé
 
 
29.4.
 
 Sla - str. 86 - sloupečky a text
Pís - str. 7-označené řádky
M - str. 16 cv. 5 - označené sloupečky
Aj - na příští týden se děti naučí slovíčka z nové lekce
 
26.4.
 
 PS Sla - str. 48 číst, číst číst
Pís - str. 6
Aj - na příští týden se děti naučí slovíčka z nové lekce
 
25.4.
 
 Sla - str. 84- číst sloupečky a věty 
M - str. 14 cv. 4  - modré sl. (na pátek)
Aj - na příští týden se děti naučí slovíčka z nové lekce
Dnes jsme opisovali 3 věty z tabule( psací písmo)- pro některé žáky to bylo náročné - dlouho jim trvalo, než opsali text, často chyběla diakritická znaménka a žáci si po sobě nekontrolovali. Více jak polovina třídy má však 1. Opis můžete trénovat i doma.
 
24.4.
 
 Sla - str. 83- číst sloupečky a věty
Pís - str. 4   - dokončit stránku 
M - str. 14 cv. 4  - modré sl. (na pátek)
Pozor - zítra nezapomenout Aj a Prv.
 
 
23.4.
 
 Sla - str. 82- číst sloupečky a věty
Pís - str. 3 - dokončit stránku 
 
 
Pro nemocné:
 
 Sla - str. 82- číst sloupečky a věty
Pís - str. 3 - dokončit stránku 
M - str. 12 celou dokončit, str. 13 - celá strana